Dzień VI – Zawierzenie, które dał Ci Syn.

Jezus nieustannie na ziemi cieszył się wewnętrznie wizją Swego Ojca Niebieskiego, – a patrząc na Ciebie, widział odbicie
tej wszechobroci Bożej w Tobie. Z jaką czcią, z jaką radością nazywał Cię swym Ojcem. Zawierzenie, jakie Ci dawał,
jest najwyższym świadectwem, zaświadczeniem, że zostałeś wybrany przez Boga, aby być na ziemi Jego żywym,
widzialnym Cieniem – i spełniać na ziemi, nad doczesnym bytem Jezusa i Matyi, funkcje Ojcowskiego czuwania i opieki.