Tydzień modlitw o powołania – zapraszamy na spotkanie.

W najbliższą niedzielę 21 kwietnia rozpocznie się Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Prosimy Was o modlitwę o nowe powołania do Karmelu, a szczególnie do naszej gnieźnieńskiej wspólnoty.

Boże, Ty powołujesz człowieka,
by wpatrzony w Twoje Święte Oblicze,
miłował Twoją miłością,
a pełen zadziwienia zbawczymi tajemnicami,
głosił Twoją wielkość swoim życiem.
O Boski Gospodarzu, który pozwalasz,
by ziemia Karmelu w Maryi rodziła tak wiele owoców świętości,
prosimy Cię rozszerz swe miłosierne wołanie na wielu braci i sióstr
o gorących i szlachetnych sercach,
by Twą mistyczną rolę napełniało niekończące się głoszenie Twojej chwały.
Amen.

Zapraszamy również do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się 23 kwietnia w kaplicy naszego klasztoru.
Będzie to okazja, by poznać charyzmaty różnych powołań do służby Bożej
w Kościele i posłuchać tych, którzy na wezwanie odpowiedzieli. 

W programie: świadectwa powołaniowe, dialog, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spotkanie rozpocznie się o 17.00 i jest otwarte dla wszystkich.
Zapraszamy na czas wspólnej modlitwy i umocnienia w wierze!