„…zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,4)

„Czym jest zesłanie Ducha Świętego? Możemy je rozumieć jako objawienie się Ducha Świętego, który zaznacza swoje objęcie
w posiadanie Kościoła, początek swojej działalności na ziemi. Ale trzeba byśmy w zesłaniu Ducha Świętego dostrzegali zapanowanie Ducha Świętego nad Apostołami. A dzień Pięćdziesiątnicy dokonuje się przeobrażenie Apostołów. Włada nimi Duch Święty i ten Duch każe im wypowiadać prawdy, które Sam wlewa w ich umysły. Duch Święty pobudza ich, naprawdę ich objął w swoje posiadanie.” bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus