„…wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” (J 14,17)

A kiedy wchodzimy w głąb siebie samych przede wszystkim i niemal wyłącznie powinniśmy szukać Ducha Świętego, który w nas żyje. On żyje w nas, przyjaciel, nasz gość, budowniczy Kościoła, sprawca naszego uświęcenia. Jest w nas Ten, który tworzy Kościół, wielkie dzieło, do którego nas włączył. Prośmy Ducha Świętego, jeśli nie o to, by znów objawił swoją obecność jak w dniu Pięćdziesiątnicy zewnętrznymi zjawiskami, które się wówczas zamanifestowały, to żeby zechciał nam objawić swoją obecność, dał nam przynajmniej wiarę w Siebie. bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus