„…wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2,4)

Kim jest święty? Świętość stanowi owa dominacja w Duszy Ducha Świętego, który cały czas ją oświeca, porusza i czyni tę duszę, tego człowieka, drugim Chrystusem, człowieczeństwem dopełniającym Chrystusa, w którym Duch może dokonywać całego swojego dzieła i poprzez które może dokonać swojego dzieła w świecie. bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus

A Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego w uległości powierza się mocy Ducha: „O, Duchu Święty, kiedy dałeś im Twój promień światła, uczniowie niejako zniknęli. Nie byli tym, czym przedtem. Ich siła została odnowiona, ofiary stały się łatwe. Poznali Jezusa bardziej, niż kiedy był razem z nimi. Źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić;
jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyda mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź mnie ubogacić;
jestem niewykształcona, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty powierzam się Tobie…”