Dzień IV – Wśród Was Słowo znalazło swoją rodzinę.

Maryjo, nie byłoby Dziecięcia, gdybyś nie zawierzyła i się nie dała Józefowi. Józefie, nie byłoby rodziny, gdybyś nie poślubił Maryi. Bo postanowił Bóg, że w tej Najświętszej Rodzinie ma się urodzić Syn Najwyższego. Jesteście sobie poślubieni –
ze względu na Jezusa. Jesteście sobie dani – ze względu, by wśród Was Słowo mogło stać się Ciałem i znalazło swoją rodzinę.