Wielka cisza bo Król zasnął…

„Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła
i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.” Homilia na Wielką Sobotę

Otchłań, piekło… czyli według słów kard. J. Ratzingera samotność, której nie dosięga słowo miłości i która przez to jest zagrożeniem całej egzystencji, kraina lęku, który polega na wyobcowaniu, tak głębokie opuszczenie, że nikt by do niego nie dotarł.  A Jezus zstąpił
w otchłań naszego opuszczenia, przeszedł przez bramę naszej ostatecznej samotności. W śmierci zamieszkało życie.
I to sprawia, że cisza tego dnia mówi. Niech dzisiejsze nasze zatrzymanie przy grobie Jezusa będzie milczeniem adoracji, szacunku i wdzięczności. Oczekiwaniem Maryi…