„…weszli do sali na górze i przebywali w niej…” (Dz 1, 12)

Rozpoczynamy w Kościele i cząstce Kościoła jaką jest nasza karmelitańska wspólnota czas intensywnego przyzywania Ducha Świętego, otwierania się na Jego działanie. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, karmelita, był rozmiłowany w obecności i działaniu Ducha. Był też apostołem modlitwy wśród ludzi świeckich i pragnął, aby każdy stał się uczniem Chrystusa i apostołem czyniącym Go obecnym w świecie: w swojej rodzinie, miejscu pracy, środowisku codziennego życia. Tak mówił w swoich konferencjach:
Oto prawda, którą po prostu chciałem Wam przekazać – aby być doskonałym apostołem, trzeba zatem aby Duch Święty wziął nas
w posiadanie. Do tego zaś niezbędne jest przygotowanie, które może wymagać długiego okresu
. Ten długi czas wydaje się
być zniechęcający, ale wystarczy rozpocząć – wejść na tą drogę i małymi krokami posuwać się do przodu.