VIII dzień nowenny do Ducha Świętego – Oczyszczenie.

Woda przynosi nam nie tylko ugaszenie pragnienia, ale też czystość. W życiu duchowym jest podobnie. Woda Ducha Świętego oczyszcza nas. Czasami przygniata nas grzech, poczucie swojej własnej nędzy i duchowego brudu. Głębia naszej nędzy przyzywa nieustannie głębię Bożego Miłosierdzia hukiem wodospadów” (Ps 42,8). Bóg pociesza nasz obietnicą: Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. (Ez 36, 25-27).

Papież Franciszek także mówił o Duchu Świętym jako o obecności żywej i działającej w nas. Nazywa Go siłą twórczą,
która oczyszcza i odnawia (…) przemienia nas od wewnątrz, odradza nas i czyni zdolnymi do kochania.