V Dzień nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Ukryty apostoł Miłości.

Marcel nosił w sercu pragnienie kapłaństwa i wiele wycierpiał by dojść do wymarzonego celu: A ja od dawna byłem zdecydowany by zostać kapłanem. W tym celu poświęciłem wszystko, zmuszając się do wielu wysiłków zarówno duchowych jak
i cielesnych… Moim jedynym pragnieniem było zostać kapłanem oddanym Miłości Boga!

Teresa przynosi mu jednak słowo Boga i pomaga mu przyjąć  Jego Wolę, która jest inna niż jego plany i marzenia: Van,
to co ci powiem, zapewne cię zasmuci. Bóg dał mi poznać, że nie zostaniesz księdzem, ale masz duszę kapłańską. W równej mierze zrealizujesz twoje pragnienie posłannictwa. Bóg zawsze przyjmuje pragnienie dziecka, które chce dla Niego dokonywać wielkich rzeczy. Mocno wierz, że twoje pragnienie kapłaństwa sprawiło Bogu wielką przyjemność. A jeśli chce, żebyś nie był kapłanem,
to właśnie dlatego, żebyś rozpoczął życie ukryte, w którym przede wszystkim będziesz apostołem przez modlitwę i ofiarę, jak ja byłam kiedyś. W rzeczywistości w Bogu nie ma nic okrutnego… Zna ciebie lepiej niż ty sam i wie, co jest lepsze…