V dzień nowenny do św. N. Matki Teresy od Jezusa.

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI…

Och, Panie mój, jakimż darem Twoim dla mnie jest to, że nie pozostawiłeś w mocy tak nielojalnego chcenia, jak to moje, wypełnienie się Twojej woli! Bądź błogosławiony na zawsze i niech Cię wychwalają wszystkie rzeczy. Niech Twoje imię będzie zawsze otaczane chwałą. Pięknie bym na tym wyszła, gdyby pozostawało w moim ręku wypełnienie Twojej woli w niebie i na ziemi! Teraz moją oddaję Ci dobrowolnie – dzięki Twojej łaskawości – jakkolwiek od pewnego czasu to oddanie jej nie jest wolne od pewnej interesowności
z mojej strony, ponieważ już przekonałam się i mam wielkie doświadczenie co do zysku, jakim jest dobrowolne złożenie mojej woli
w Twojej.

Siostry, zabiegajcie o to, by słowa, które wypowiadacie do tak wielkiego Pana, nie były jedynie słowami deklaracji, ale dokładajcie wszelkich wysiłków, by przejść to wszystko, co Jego Majestat zechce.

Niech się wypełnia – Panie – we mnie wola Twoja na wszystkie sposoby i formy, na jakie Ty – Panie mój – zechcesz. Jeśli chcesz pośród trudów, daj mi zdolność do podjęcia ich i niech przychodzą. Jeśli pośród prześladowań i chorób, i zniewag, i niedostatków, oto jestem; nie odwrócę twarzy., Ojcze mój, ani nie jest słusznym, abym odwróciła się do nich placami. Rozporządzaj co do mnie, jako co do swojej rzeczy, zgodnie z Twoją wolą. Och, siostry moje, jakąż siłę ma ten dar naszej woli! A jeśli towarzyszy
mu determinacja, która musi towarzyszyć temu oddaniu, nie może nie doprowadzić naszej niskości do bycia jednością
z Wszechmogącym i przemienienia jej w Boga, i dokonania zjednoczenia stworzenia ze Stwórcą.