V Dzień nowenny do św. Józefa.

CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY

Św. Józef przedstawiany jest jako człowiek sprawiedliwy, wierny Prawu Bożemu, gotów do pełnienia Jego woli. Dzięki temu wchodzi w tajemnicę Wcielenia, kiedy anioł Pański pojawia się w czasie snu i oznajmia: Z Ducha Świętego jest to,
co się z Niej poczęło.
Wtedy porzuca on myśl oddalenia jej potajemnie, bierze ją do siebie, ponieważ od tej chwili jego oczy widzą
w Niej dzieło Boże.

Mimo ciężkiej próby, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, będąc pewnym, że dokonuje rzeczy sprawiedliwej.
Także nadając imię Jezus Dziecięciu, które włada całym wszechświatem, staje on w szeregu pokornych i wiernych sług, podobnych do aniołów, proroków, męczenników i apostołów – jak śpiewa się w starożytnych hymnach wschodnich.
Św. Józef oznajmia cuda Pańskie, poświadcza dziewictwo Maryi, darmowe dzieło Boga i chroni ziemskie życie Mesjasza.
Czcimy zatem prawnego ojca Jezusa, ponieważ w nim kształtuje się nowy człowiek patrzący z zaufaniem i odwagą
w przyszłość; nie realizuje on własnych planów, ale całkowicie powierza się nieskończonemu miłosierdziu Boga,
który spełnia proroctwa i otwiera czas zbawienia.
(Benedykt XVI, Rozważania przed modlitwą Anioł Pański)

Św. Józef jest sprawiedliwy, a to oznacza, że jest człowiekiem prawym, trzeźwym, godnym zaufania i głęboko ludzkim.
Jego sprawiedliwość jest także dobrocią. Prawo nie jest dla niego narzędziem dochodzenia własnych praw i korzyści;
w jego życiu Prawo jest środkiem do praktykowania szczerej, rzetelnej i hojnej dobroci, bez wielkich słów.
(Joseph Ratzinger, Opera omnia, t. XIV/3: Kazania)