Ty wiesz czego nam potrzeba.

Dusza ogranicza się jedynie do przedstawienia Umiłowanemu swojej niedoli; ponieważ kto kocha roztropnie, nie dba o to, by prosić
o coś czego mu brakuje i czego pragnie, ale przedstawia swoje niedole, aby Umiłowany uczynił, co zechce, tak jak wówczas,
gdy na godach w Kanie Galilejskiej Najświętsza Dziewica miast poprosić wprost swego ukochanego Syna o wino, rzekła tylko: 
Nie mają wina (J 2,3).
(Pd 2,8)

Panie mamy tak wiele spraw i tak wiele problemów i wiele gotowych rozwiązań. Tak jak powinno być. Naucz nas dzisiaj zawierzyć Tobie wszystko co jest w nas, tak ufnie, abyś mógł uczynić to co zechcesz.