Triduum paschalne w naszej kaplicy.

W najbliższych dniach będziemy wspominali najzacieklejszą walkę między Światłem i Ciemnością, między Życiem i Śmiercią.
My również musimy widzieć siebie w tym kontekście, świadomi swojej «nocy», swoich win i odpowiedzialności, jeśli chcemy przeżyć
z duchowym pożytkiem Tajemnicę paschalną, jeśli chcemy dotrzeć do światła w sercu poprzez tę Tajemnicę, która stanowi fundament naszej wiary. Benedykt XVI

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalnego w naszej karmelitańskiej kaplicy.

WIELKI CZWARTEK – o godz. 1700 uroczysta Eucharystia, po Mszy Świętej możliwość Adoracji Pana Jezusa do godz. 2200

Jest to wieczór, w którym On nas prosi, abyśmy się wzajemnie miłowali, stając się sługami jedni drugich tak, jak to uczynił umywając uczniom nogi. Jest to gest, który zapowiada krwawą ofiarę na krzyżu, która była ofiarą służby dla nas wszystkich, ponieważ ta służba Jego ofiary odkupiła nas wszystkich. Papież Franciszek

 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ liturgia o godz. 1600, możliwość Adoracji przez cały dzień do godz. 2200

 Odkąd Jezus wziął na siebie rany ludzkości i samą śmierć, miłość Boża zrasza nasze pustynie, rozświetla nasze ciemności.
Dzięki Niemu, opuszczonemu na krzyżu, nikt już nigdy nie jest sam w mrokach śmierci. Nigdy: On zawsze stoi obok.
Trzeba jedynie otworzyć serce i pozwolić się dostrzec przez Niego.
Papież Franciszek

WIELKA SOBOTA – o godz. 2100 Wigilia Paschalna, możliwość Adoracji przez cały dzień

Gdy Słowo milczy, gdy Życie jest w grobie, ci, którzy w Nim pokładali nadzieję, są wystawieni na próbę, czują się osieroceni, może nawet osieroceni przez Boga. Ta sobota jest także dniem Maryi: również Ona przeżywa go we łzach, ale Jej serce jest pełne wiary, pełne nadziei, pełne miłości. W mroki Wielkiej Soboty wdzierają się radość i światło przez obrzędy Wigilii Paschalnej późnym wieczorem, i uroczysty śpiew Alleluja. Będzie to spotkanie w wierze z Chrystusem Zmartwychwstałym, a radość wielkanocna będzie trwała przez pięćdziesiąt kolejnych dni, aż po zesłanie Ducha Świętego. Papież Franciszek

Ten, który został ukrzyżowany – zmartwychwstał!

W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Eucharystia o godz. 1000 (nie ma Mszy o godz. 7.30 lub 900!)