Dzień IX – Tobie powierzone było Słowo.

To Słowo-Życie, Słowo-Ogień, Słowo kruszące skałą Tobie, – Józefie powierzone było! Zaprawdę, święty Józefie, –
Tyś nie tylko to Słowo miał, nie tylko rozumiał, – aleś wiernie to Słowo „opowiadał” Twoim wielkim milczeniem, Twoją pracą, znojem, modlitwą i ofiarą. Całe Twoje życie o tym jedynym Słowie mówiło, powiadało, Je głosiło. Każdy Twój gest, ruch, spojrzenie, praca, trud – oznajmiał wielkim to jedyne Słowo, którym się karmiłeś i które Ty karmiłeś. Nawet spać, czuwałeś
w nieustannym zatroskaniu o zawierzony Tobie Skarb, – Józefie , Ty Wielki Czuwający, Wielki Troskliwy Opiekunie Maryi
i Dziecięcia.