Szkaplerz – życie z Maryją

Dwa kawałki materiału połączone sznurkami, które czasem możemy zauważyć na ramionach naszych bliskich, przyjaciół czy znajomych, to właśnie Szkaplerz – taka „miniatura habitu”, która informuje nas, że osoba nosząca go pragnie w swym życiu korzystać z pomocy Maryi.

Znak Szkaplerza odsyła do pragnienia, aby radykalnie przeżywać swój chrzest. Jest on znakiem braterstwa – w takiej mierze, w jakiej ten, kto go przyjmuje, wchodzi przez to do rodziny. Ma udział
w duchowych bogactwach, w łaskach charyzmatycznych wszystkich karmelitów i karmelitanek. Także my, członkowie Zakonu, mamy udział we wszelkich radościach i trudach, we wszelkich łaskach
i duchowych bogactwach naszych świeckich braci i sióstr.

Maryja według podań historycznych miała powiedzieć Papieżowi Janowi XXII:

„Ktokolwiek wstąpi do tego Zakonu i będzie z oddaniem trzymał się tej drogi życia, będzie zbawiony na wieki i ocalony od kary i winy. I jeśli w dniu ich przejścia do przyszłego życia znajdą się w czyśćcu, ja, Matka łaski, zejdę do czyśćca w sobotę po ich śmierci i ocalę tych, których tam znajdę,
i zaprowadzę ich na górę świętą i do życia wiecznego”.

Noszenie Szkaplerza to nie jakiś magiczny gest, który sam z siebie oferuje życie wieczne.
To przyodzianie w szatę Maryi. Przyodzianie kogoś szatą w Biblii oznacza wzięcie za niego odpowiedzialności, zawarcie przymierza. Tak jak matka przez ubieranie swojego dziecka wyraża troskę i miłość, tak Maryja przez przyodzianie nas w Szkaplerz wypowiada swoje uczucia względem człowieka i zapewnia nas o opiece, którą nas otacza. Cała misja Maryi polega na doprowadzeniu nas do Chrystusa, do przyjęcia Jego miłości i daru z Siebie.

A co to w praktyce oznacza?

Osoba pragnąca przyjąć Szkaplerz, powinna czynić to dobrowolnie i świadomie, aby móc w pełni zawierzyć swe życie Maryi. Następnie w codzienności dobrze jest uświadamiać sobie obecność Maryi, zapraszać Ją do różnych wydarzeń, prosić o pomoc i opiekę. Zwyczajne życie z niezwyczajną Przyjaciółką i Towarzyszką.

16 lipca w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel podczas Mszy o 7:30 w naszym klasztorze będzie można przyjąć Szkaplerz i dołączyć do braci i sióstr Maryi.

Chcących znaleźć więcej informacji na temat Szkaplerza zapraszamy na stronę: http://szkaplerz.pl/szata/index.php