Słodki Gość naszej duszy

Błogosławiony o. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus,  karmelita, apostoł modlitwy wśród ludzi świeckich, rozmiłowany w działaniu Ducha Świętego tak radził w swoich konferencjach: Zachęcam was, abyście czynili akt wiary w Ducha Świętego, który jest w naszych duszach. Duch Święty nie jest myślą czy rzeczywistością zamieszkującą wyższe regiony; to Ktoś, kto jest w nas, Kto jest życiem naszej duszy, żywym tchnieniem naszej duszy, jest gospodarzem naszej duszy i nieustannie w nas działa. To żywa rozumna, kochająca Osoba, która w nas mieszka. Dlatego winniśmy podjąć postanowienie, że będziemy żyć z Duchem Święty, że będziemy się z Nim często spotykać.