Skrzynka intencji

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. W Twoich troskach, cierpieniach i radościach jest z Tobą Jezus Chrystus, Bóg, który dla Ciebie stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby Twoje życie nabrało sensu, smaku i nadziei.

Modlimy się w Twojej intencji: