„…sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach…” (Rz 8, 26)

„A co robi Duch Święty, który jest w naszych duszach? Święty Paweł Apostoł usłyszał Go swoim przenikliwym słuchem,
ujął Go ciągle się modlącego i błagającego błaganiem, którego nie potrafią wyrazić słowa. Cóż nam pozostaje do zrobienia,
aby zapewnić zbawienie nie tylko własnej duszy, ale zbawienie wszystkich chrześcijan, całego świata? Starajmy się zharmonizować naszą modlitwę osobistą, nasze działania z modlitwą Ducha Świętego w naszej duszy, z zawsze skuteczną modlitwą Chrystusa w Niebie, i tak odniesiemy zwycięstwo dla nas, dla naszych braci, dla całego świata.” 
bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus