Różaniec do granic nieba.

Nasza wspólnota włączyła się w modlitwę Różańca do granic nieba trwającą od 1 do 8 listopada poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu (od 1 do 3 listopada) i różańcową sztafetę. Powierzamy Maryi losy naszej ojczyzny, ufając,
że Ta która przez różaniec rozwiązała tyle niemożliwych do rozplątania węzłów naszej historii, pomoże nam i teraz. 
Zapraszamy każdego z Was do wspólnego wołania do Boga i pokuty!

Wszystkie wiadomości są dostępne na stronie https://www.rozaniecdogranic.pl/ oraz na profilu facebookowym
tego wydarzenia.