Proste środki

„A oto jak zjednoczyłam się duchowo z apostołami, których Jezus dał mi za braci: wszystko, co jest moje, jest również ich, czuję mocno, że dobry Bóg jest zbyt dobry, aby wydzielić jednemu to, drugiemu tamto, jest tak bogaty, że obdarza mnie bez miary wszystkim, o co Go proszę. (…) nie jestem w stanie, modląc się za nich, wyliczyć tego, czego każdy z nich potrzebuje, gdyż zabrakłoby dnia, a do tego obawiałabym się zapomnieć o czymś ważnym. Dusze proste używają prostych środków. (…) Jezus dał mi prosty środek do spełnienia mojej misji. Uświadomił mi mianowicie, co oznaczają słowa z Pieśni nad Pieśniami: Przyciągnij mnie, a pobiegniemy ku Twoim zapachom. A zatem, Jezu, nie trzeba Ci nawet mówić: Przyciągnij mnie, przyciągnij i tych, których kocham. Dusza gdy da się zniewolić Twojej upojnej woni, to wówczas nie potrafi biec sama; przeciwnie, pociąga za sobą wszystkich, których kocha.