Pozwólmy się oczyścić.

Od Boga samego pochodzi moc oczyszczenia duszy ludzkiej. Święty Jan od Krzyża jak mało kto był świadomy tej mocy. Bóg oczyszcza duszę ludzką aż do najgłębszych jej tajników, zapalając w jej wnętrzu żywy płomień miłości: swego Ducha. (…)  Człowiek współczesny, pomimo swoich zdobyczy, w doświadczeniu osobistym i zbiorowym ociera się o przepaść opuszczenia, pokusę nihilizmu, absurdalność tylu cierpień fizycznych, moralnych i duchowych. Ciemna noc, próba, która sprawia, że dotykamy tajemnicy zła i wymaga otwarcia
w wierze, obejmuje czasem całą epokę i całe zbiorowości. Także chrześcijanin i sam Kościół mogą utożsamić się z Chrystusem
św. Jana od Krzyża w szczytowym punkcie Jego bólu i opuszczenia. Wszystkie te cierpienia przyjął na Siebie Chrystus w swoim bolesnym okrzyku
i w swym ufnym oddaniu się Ojcu. W wierze, w nadziei i w miłości noc zamienia się w dzień, cierpienie w radość, śmierć w życie…
Jan od Krzyża swoim przykładem zachęca nas do ufności, abyśmy pozwolili oczyścić się Bogu.
św. Jan Paweł II

Panie podtrzymuj nas w ciernieniu, abyśmy we wszystkim mogli ufnie złożyć nasze życie w Twoich rękach i poddać się
Twojemu działaniu w nas.