„Powstał, nie ma go tu.” (Mk 16,6)

Ostatnim słowem nie są już śmierć, samotność i lęk. Jest takie słowo, które wykracza poza granice ludzkiej wyobraźni, i które tylko Bóg może wypowiedzieć: jest to słowo zmartwychwstania.
(papież Franciszek)

Życzymy Wam pełnego pokoju, radości i światła spotkania z Nim, Jezusem Zmartwychwstałym!