Świadectwo s. Lucyny

Powołanie  –
tajemnica Ojca Przedwiecznego,
wołanie Serca Syna w głębiny ludzkiej duszy,
żar Ognia, tchnienie Ducha, by znaleźć swe stworzenie
gotowe i otwarte na bieg do życia w Pełni.
Wezwanie – 
to spojrzenie miłosiernego Boga
i głos – ciebie wybrałem, pójdź już i pozwól, mały,
bym cię przemienił w Siebie,
był w tobie krzyżowany
i w tobie doznał chwały.
Więc nie odwracaj wzroku gdy Król chce cię przy sobie,
byś walczył i zwyciężał z Nim, w Nim, w jedności Osób.
Głos Jego cichy
gdy prosi cię, wyznaje:
Odpowiedz Mi!