„On was wszystkiego nauczy…” (J 14,26)

„Chrześcijański apostoł, który chce dokonywać Bożego dzieła w świecie, powinien ofiarować Duchowi Świętemu swoje działanie, swoją osobę, jednocześnie środki, wszelki nadmiar, jakim może dysponować. Jeśli chce być współpracownikiem Boga
w budowaniu Kościoła, w zbawianiu dusz, powinien przede wszystkim poddać się Bogu, poddać się Duchowi Świętemu,
który jest duszą Kościoła, budowniczym, który wznosi Kościół. Duch poprzez tę duszę się rozprzestrzeni. Strumienie życia 
i światła spływają na dusze poprzez Ducha Świętego, ale również poprzez duszę, która jak gdyby otworzyła boskie wrota poprzez wiarę w Ducha Świętego.” bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus