Obłóczyny w Karmelu

Wczorajszy dzień przyniósł naszej wspólnocie wiele radości. To jeden z jasnych uśmiechów dobrego Boga, pośród zatroskania i zmagania całego świata i Europy. W Uroczystość św. Józefa, Ola nasza najmłodsza siostra, przyjęła karmelitański habit, dołączając do naszej karmelitańskiej rodziny. Otrzymała też nowe imię – s. Maria od Słowa Wcielonego. Tym samym rozpoczęła nowy etap swojej drogi otoczona delikatną opieką Maryi, brzemiennej jak Ona w Słowo, które każdego dnia będzie wcielać w prostą, nazaretańską codzienność. A gdzie Maryja tam i św. Józef… Jest on nam bardzo bliski. Z ufnością szukamy przy Nim schronienia w naszych potrzebach. Od Niego uczymy się wszystko w milczeniu powierzać Bogu. On jest naszym nauczycielem i mistrzem w nieustannym powierzaniu się i ofiarowywaniu siebie drugiemu. Patrząc na Niego chcemy uczyć się przekraczać swój lęk, przekraczać granice nieufności do Boga, wierząc w to, czego do końca nie rozumiemy. Zapewniamy Was o naszej modlitwie, zwłaszcza towarzyszymy naszym wołaniem do Boga pracownikom służby zdrowia i przeżywającym w tych dniach lęk, zmaganie i niepewność związaną z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem. Pamiętamy również o wszystkich chorych. Jesteśmy w rękach miłosiernego Ojca, który nas kocha i chce naszego dobra.