Klauzura

Klasztor jest miejscem profetycznym,

w którym stworzenie staje się chwałą Boga,

a przykazanie miłości konkretnie przeżywanej

staje się ideałem współżycia między ludźmi,

oraz gdzie człowiek bez trudności i przeszkód szuka Boga

stając się odniesieniem dla innych,

nosząc ich w swym sercu i pomagając im w poszukiwaniu Boga.

Klauzura nie izoluje dusz, lecz przeciwnie, stawia je w sercu Kościoła.

 

Powołanie kontemplacyjne nie jest próbą uwolnienia się od odpowiedzialności ludzkiej i chrześcijańskiej. Przeciwnie,
jest sposobem przeżywania wiary: szukaniem Oblicza Boga, słuchaniem i wypełnianiem Jego Słowa, oddaniem się
na służbę bliźnim.
Przyzwoleniem, po prostu, aby ewangeliczna wiara ujawniła całą zdolność do nawracania się, kochania, zaufania, oddania.

Żyjąc we wspólnocie, w zamkniętej przestrzeni klauzury, w samotności i milczeniu, które są koniecznym warunkiem modlitwy kontemplacyjnej, „pragniemy stać się źródłem radości dla Kościoła i ludzi, jakby potężnym głosem przenikającym do Serca Bożego i wyzwalającym obfitość dóbr dla całego Ludu Bożego”.

Powołaniem i obowiązkiem karmelitanki jest modlitwa w Kościele i z Kościołem, jest on bowiem wspólnotą modlitwy pobudzaną przez Ducha Świętego, by z Jezusem i w Jezusie uwielbiała Ojca „w Duchu i prawdzie”.

„Święta Matka Teresa od początku Reformy wybrała samotność klauzury jako wyraz i sposób naśladowania Chrystusa według rad ewangelicznych w pierwotnym powołaniu kontemplacyjnym Karmelu, aby toczyć duchowy bój o chwałę Pana dla dobra Jego Kościoła.” (Nasze konstytucje Nr. 107)

Jako Karmelitanki Bose zobowiązane jesteśmy do zachowywania klauzury papieskiej, co praktycznie oznacza, że nie opuszczamy terenu klasztoru i ogrodu zamkniętego klauzurą z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. Podobnie, nikt nie może wejść na teren klauzury.