Nowenna – dzień pierwszy

Już za dziewięć dni będziemy obchodzić uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. Pragniemy w tej nowennie wsłuchiwać się
w słowa Pisma, kontemplować postawę Maryi i coraz bardziej otwierać się na działanie Boże w naszym życiu.

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 
 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.” Łk 1, 26-38

Możemy sobie wyobrazić młodą dziewczynę, samą w domu, krzątającą się wokół codziennych obowiązków. Nie wiadomo czy Maryja zobaczyła anioła, czy słyszała go w swoim sercu. Niezależnie od formy objawienia usłyszane słowa zmieniają całe Jej życie.

Pan Bóg każdego dnia posyła do nas różnych posłańców, różne wydarzenia, różne osoby, różne słowa. Każde „tak” wypowiedziane Bogu w naszym życiu rodzi, wciela Słowo. Dzięki temu Jezus może być żywy w naszym życiu. Także wydarzenia, które wydają się dla nas śmiercionośne, trudne i krzyżujące nasze plany, także one są darem i posłańcem Boga.

Prośmy Maryję o pomoc w przyjęciu dzisiejszych posłańców, w zaufaniu, że wszystko co otrzymujemy z ręki Boga jest dobre.

Maryjo, Matko zasłuchana w Słowo,
Zapraszam Cię dziś do mojego życia,
Pomóż mi rozpoznawać rękę Boga w każdej chwili dnia dzisiejszego,
Ucz mnie przyjmować sytuacje trudne
Z ufnością i miłością.
Maryjo, przygotuj proszę
Izbę mego serca,
Aby Twój Syn mógł w nim zamieszkać.