Zachwyt i wdzięczność

W Roku św. Józefa warto przypomnieć o przyjaźni, jaka łączyła św. Teresę od Jezusa ze św. Józefem. To jego opiece polecała nowe fundacje. Ziemski ojciec Jezusa był dla Świętej przewodnikiem na drodze modlitwy, wiernym opiekunem i ojcem prowadzącym do Jedynego Ojca. Poprzez list Patris Corde papieża Franciszka mogliśmy w św. Józefie przybliżyć się do ojcowskiego serca Boga. W nowennie przed Uroczystością Świętej Naszej Matki Teresy prośmy zatem, aby przez te kilka dni to Ona uczyła nas i dzieliła się z nami swoim doświadczeniem Boga jako Ojca!

Dzień I Zachwyt i wdzięczność

Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Och, Panie mój, jakże okazujesz się Ojcem takiego Syna i jakże okazuje się być Twoim Synem Syn takiego Ojca! Bądź błogosławiony na zawsze i bez końca! (…)       O Synu Boży i Panie mój! Jakże wiele dajesz za jednym razem w tym pierwszym słowie! Nie dość już, że upokarzasz się w tak najwyższym stopniu, gdy łączysz się z nami w proszeniu i stajesz się bratem czegoś tak przyziemnego i nędznego, to jeszcze obdarowujesz nas w imię Twojego Ojca wszystkim tym, co można dać, wszak chcesz aby uważał nas za swoje dzieci?  Dd 27, 1-2

„Dobrego Ojca macie, którego daje wam dobry Jezus; a starajcie się, córki moje, być takie, abyście zasługiwały na nawiązanie bliskości z Nim i rzucenie się w Jego ramiona. Wiecie już, że nie odtrąci was, jeśli jesteście dobrymi córkami. A zatem któż nie będzie starał się o to, by nie stracić takiego Ojca?” Dd 27, 7

Komentarz św. Teresy do pierwszego słowa Modlitwy Pańskiej zawarty w Drodze Doskonałości pokazuje nam jak Święta zwraca się do Ojca i kim dla niej jest. Największym jej szczęściem, które jest udziałem każdego człowieka to Boga nazywać Ojcem! Przez Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem, staliśmy się dziećmi Bożymi. Św. Teresa zaprasza nas abyśmy na nowo zachwycili się darem ojcostwa Bożego. Zachęca nas, abyśmy zwracali się do Boga Ojca z bojaźnią ale też śmiałością dziecka, z wdzięcznością i ufnością, tego, który wie, że jest bezwarunkowo kochany!

Święta Tereso od Jezusa, uproś nam łaskę wdzięczności serca za dar synostwa w Synu, dzięki, któremu możemy Boga nazywać Ojcem!