Niech On rozjaśni naszą noc.

Narodziłeś się tej Nocy, nasz Boski Odkupicielu, i dla nas, wędrowców na drogach czasu, stałeś się pokarmem życia wiecznego. Wspomnij na nas, odwieczny Synu Boży, który przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy! Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka się z trudnościami, potrzebuje Ciebie. Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia! Zostań z nami na zawsze.

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty. św. Jan Paweł II

Kochani Dobroczyńcy i Przyjaciele naszej wspólnoty!

Niech Dzieciątko Jezus znajdzie w Waszych wspólnotach, rodzinach i sercach swoje Betlejem i rozjaśni noc świata, naszej Ojczyzny i naszej historii. Trwając przy żłóbku pamiętamy o Was wszystkich w naszej modlitwie. Błogosławionego czasu Bożego Narodzenia!

Zapraszamy również do uczestniczenia razem z nami w Liturgii Bożego Narodzenia w naszej karmelitańskiej kaplicy, która jest otwarta przez cały dzień:

  • Pasterka o godz. 24.00.
  • 25 grudnia, w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i 26 grudnia – Eucharystia  o godz. 10.00. Nie ma Mszy św. o godz. 7.30 rano.
  • 1 stycznia Eucharystia o godz. 10.00. Nie ma Mszy św. o godz. 7.30.

Wasze siostry karmelitanki bose z Gniezna