Nasz jubileusz!

Kochani nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy!

Ten rok dla naszej gnieźnieńskiej wspólnoty jest szczególny. Jest to jubileusz 25 – lecia naszej obecności na gnieźnieńskiej ziemi. Dokładnie 30 czerwca 1995 roku dziewięć Sióstr z Karmelu Narodzenia Pańskiego w Tryszczynie koło Bydgoszczy rozpoczęło życie w nowym klasztorze. Myślałyśmy, że nałożone ograniczenia związane z pandemią sprawią, że nasze święto jak i całe nasze życie będą ukryte. Jednak ostatnie poluzowania obostrzeń pozwalają nam na radość wspólnej Eucharystii i dziękczynienia Panu, na które chciałybyśmy serdecznie Was zaprosić:

13 czerwca 2020 roku o godz. 730  – Eucharystia pod przewodnictwem N. O. Prowincjała Jana Malickiego wraz z naszymi braćmi karmelitami.

28 czerwca 2020 roku o godz. 730  – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Prymasa Wojciecha Polaka wraz z towarzyszącymi naszej wspólnocie kapłanami.

Módlcie się za nas, abyśmy były „latarniami”, które oświecają drogę mężczyzn i kobiet naszych czasów, bo to jest nasza prorocka misja. Pragniemy jak Maryja Dziewica i Oblubienica mieć udział w rodzeniu i wzrastaniu Chrystusa w sercach ludzi,
często nieświadomie spragnionych Tego, który jest  „drogą i prawdą i życiem”. Chcemy być „schodami”,  po których Bóg schodzi,
aby spotkać człowieka, i po których człowiek wchodzi, aby spotkać Boga i kontemplować jego oblicze w obliczu Chrystusa.