Modlitwa

Teresa troszcząc się o swoich duchowych braci wybiera oręż, który rozpoznaje jako najskuteczniejszy – modlitwę i cierpienie. Jakże zatem potężna jest modlitwa! Rzekłbyś: królowa, mająca w każdej chwili dostęp do króla i mogąca otrzymać wszystko,
a co poprosi.
I jeszcze w innym miejscu: Wszechmocny dał im (Świętym) Samego Siebie i tylko Siebie, za dźwignię zaś modlitwę,
która roznieca ogień miłości. Toteż dźwignęli oni świat.