Matka Boża w naszej wspólnocie

Matka Boska Częstochowska w czasie swojej pielgrzymki po Polskich parafiach zawitała także do nas. W tym roku zostałyśmy zaproszone do przeżywania czasu w szczególnej bliskości Maryi, na Jej wzór i z Jej pomocą. Tym bardziej cieszymy się, że Maryja w kopii Jasnogórskiego Obrazu trafiła do nas teraz, jako niezastąpiona Przewodniczka w podążaniu do Jej Syna. 

Maryjo, Święta Boża Wędrowniczko! Nasza Matko i Przyjaciółko!

Urzeczone Twoim pięknem, szeroko otwieramy się na Twoją obecność w naszej karmelitańskiej wspólnocie, bo bardzo potrzebujemy Twoich matczynych nawiedzin. Chcemy przez ten czas patrzeć na Ciebie, słuchać Cię i uczyć się jak stać się służebnicą Jezusa, córką miłującego Boga.

Potrzebujemy Twego wrażliwego serca, przy którym będziemy się uczyć jak zachwycić Serce Boga, jak stawać się coraz mniejszą, ukrytą, pokorną, zapominającą o sobie.

Czujemy się zaproszone by wejść do raju Twojego  Serca Maryjo przypatrując się Twojej  niezachwianej wierze. Ty jesteś miastem ucieczki dla grzeszników, Arką Przymierza dla Nowego Ludu Bożego, Przybytkiem i Miejscem Spotkania z Oblubieńcem.  Ty która jesteś Oblubienicą Ducha Świętego wołaj za nami, abyśmy umocnione Jego obecnością nigdy nie opuszczały Twojego  serca. Wierzymy, że gdy nas wspierać będziesz nie zbłądzimy, nie upadniemy, gdy przewodniczyć nam będziesz nie doznamy znużenia i dojdziemy do celu. Maryjo, módl się za nami.