Dzień VIII – Karmiciel ludzkości.

Józefie! Jesteś wielkim karmicielem ludzkości, ludzkich dusz! Karmisz je Ziarnem Słowa, karmisz je Kłosem Pszenicznym,
który u Ciebie wyrósł, na Józefowej roli – i stał Ci się najpłodniejszym Błogosławieństwem Boga Niebios, – bo Tobie Józefie Wszechmocny błogosławił. Zaprawdę, wszystkie błogosławieństwa Boga zamknęły się dla Ciebie w jednym wielkim Błogosławieństwie, którym dla Ciebie był Syn Boży i Matka-Dziewica, Matka Jego! Twoja osoba, Józefie święty – to żywy Odblask Nieposłanego, a Tobie w pewien tajemniczy sposób odbijającego się Boga-Ojca. Byłeś przy Nich i nad Nimi jak obłok jasny, chroniący, czuwający – i przyjmujący w siebie niezgłębione tajemnice Jezusa i Maryi, w których miałeś spośród wszystkich żyjących największy udział i które nieustannie w sercu swym rozważałeś.