Jubileuszowe dzieło.

Zastanawiając się w ubiegłym roku nad sposobem świętowania jubileuszu postawiłyśmy utrwalić wspomnienia starszych sióstr, które przecież zbliżają się do kresu swej wędrówki. Jedną z form tej właśnie próby, jest wydanie tomiku poezji
s. M. Emanueli od Eucharystii, naszej seniorki. Sama nazwała go: „W tchnieniu Ducha” pragnąc wyrazić drogę poprzez cierpienie, którą Pan ją poprowadził.  Poezje zawarte w tomiku są różnorodne: od jej wyznania wiary w czasie ciemności,
do pogodnych bożonarodzeniowych „komplemencików” i kotka, „Kitki”, jak nazywano s. Emanuelę w dzieciństwie,
który zrobił fiku-miku. Zachęcamy do lektury i włączenia się także przez nią w wielkie dziękczynienie Bogu za 25 lat Karmelu
w Gnieźnie!

https://rozaniecassistance.pl/pl/nasz-sklepik/produkt:355:w-tchnieniu-ducha/