„Ja będę prosił Ojca…” (J 14, 16)

„Tak więc  w modlitwie powinniśmy nie tylko szukać pomocy Boga dla różnych intencji, różnych potrzeb, jakie chcemy Mu polecić, lub światła, którego potrzebujemy w jakiejś okoliczności. Powinniśmy przede wszystkim szukać zjednoczenia, osobistego z Nim porozumienia, które pozwala Bogu przemienić nas wówczas ze światłości w światłość, aż do Jego podobieństwa. Ono poddaje nas Bogu, sprawia, że Duch Święty staje się prawdziwym panem naszej duszy i króluje w niej poprzez światło, jakim oświeca nasz rozum, poprzez wskazówki, którymi pobudza naszą wolę.” bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus