IX Dzień nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Miłość nie umiera.

Marcel złożył swoją wieczystą profesję 8 września, tak samo jak jego siostra Teresa. Od tego dnia umilknie głos Jezusa:
Moje dziecko, przez miłość do ludzi ofiaruj się ze Mną, aby byli zbawieni, Teraz twoją cząstką będzie ofiarowanie chwil słodkiej zażyłości ze Mną, aby pozwolić Mi pójść na poszukiwanie grzeszników… Później, mój mały Vanie, wiedz, że będziesz musiał doznawać cierpień ze strony przełożonych i braci; ale te doświadczenia będą znakiem, że jesteś miły Mojemu Sercu. Proszę cię o te wszystkie cierpienia, żeby połączyć ciebie ze Mną w dziele uświęcenia kapłanów po to, aby zgodnie ze swoim powołaniem pracowali
z żarliwością nad królestwem miłości w sercu ludzi…

Van wszedł w długą noc wiary, a jego dusza stała się jak kwiat ukryty w samotności i suchości pustyni, by ostatecznie pójść
za Jezusem aż do końca. W lipcu 1954 roku północ Wietnamu dostała się w ręce komunistów, a w roku następnym sam Van został zatrzymany przez bezpiekę i osadzony w areszcie, by później zostać skazanym na 15 lat gułagu. Właśnie
tam w piątek, 10 lipca 1959 mały brat Ukrzyżowanego Jezusa wpadł w ramiona Ojca. Na zawsze.

Jestem już tylko oddychającym trupem. Tak bardzo czuję się słaby, lecz to jeszcze nie koniec mojej udręki. Kielich goryczy jest pełny
i czeka mnie jeszcze wiele cierpienia, którego zmierzyć niepodobna. Jestem jednak silny Miłością, a ta daje mi heroiczną wolę.
Jestem ofiarą Miłości i to Miłość jest moim jedynym źródłem szczęścia: szczęścia, którego nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć.