IX dzień nowenny do św. N. Matki Teresy od Jezusa.

AMEN.

Amen. Ja tak to rozumiem, że skoro raz z amen spełnione zostały wszystkie sprawy – i dlatego Pan prosi, abyśmy byli uwolnieni
od wszelkiego zła na zawsze.

I dlatego błagam Jego Majestat, abyśmy uwolnił mnie od wszelkiego zła na zawsze, skoro nie sądzę, abym umniejszała to, co jestem winna, ale przeciwnie – być może, że każdego dnia zadłużam się jeszcze bardziej. A tym, czego nie można ścierpieć – Panie – jest to, że nie można wiedzieć na pewno, czy miłuję Ciebie i czy moje pragnienia są mile widziane przed Tobą.

Och, Panie i Boże mój, uwolnij mnie już od wszelkiego zła i racz zaprowadzić mnie tam, gdzie znajdują się wszelkie dobra!
Czegóż oczekują tutaj ci, którym Ty dałeś niejakie poznanie tego, czym jest ten świat, oraz mają żywą wiarę w te rzeczy, które Ojciec Przedwieczny ma dla nich zachowane.