IX Dzień nowenny do św. Józefa.

PATRON DOBREJ ŚMIERCI

Można z całą pewnością stwierdzić, że Józef umarł w czasie ukrytego życia Jezusa. (…) Stąd też nie bez powodu można przypuszczać, że zakończył on swoje życie na rękach Maryi. Prośba o to, by zechciał towarzyszyć w ostatniej godzinie również nam, jest więc absolutnie uzasadnioną formą pobożności. (Benedykt XVI, Co to jest chrześcijaństwo, Testament duchowy,
Wywiad o św. Józefie)

Dojrzała wiara Benedykta XVI pozwoliły mu wyznać u schyłku życia:

Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Choć, patrząc wstecz na moje długie życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, to jednak w duchu jestem radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem
i bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także moim obrońcą (Parakletem).

W obliczu godziny sądu, łaska bycia chrześcijaninem staje się dla mnie tak oczywista. Bycie chrześcijaninem daje mi poznanie, a nawet więcej, przyjaźń z Sędzią mojego życia i pozwala mi przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. W tym kontekście ciągle przypomina mi się to, co Jan mówi na początku Apokalipsy: widzi Syna Człowieczego w całej Jego wielkości i pada u Jego stóp jak martwy. Lecz On kładzie na nim swoją prawą rękę i mówi: „Przestań się lękać! To ja…” (por. Ap 1,12-17). Watykan, dnia 6 lutego 2022 r. Benedykt XVI

Niech i nas święty Józef prowadzi, uczy i kształtuje, abyśmy w ufności umieli oddawać nasze życie i ostatecznie oddać
je spełnione w ręce naszego Przyjaciela i Brata.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DROGICH PARAFIAN, NASZYCH PRZYJACIÓŁ I GOŚCI

NA EUCHARYSTIĘ W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA – 19 MARCA O GODZINIE 7.30.