IV Dzień nowenny do św. Józefa.

CZŁOWIEK POSŁUSZNY

Święty Mateusz pisze, że św. Józef wstał i uczynił wszystko tak, jak zostało mu nakazane przez Pana. Wziął swoją Małżonkę
do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna.
Jego wewnętrzna czujność, pozwalająca mu przyjąć i zrozumieć orędzie, sama przez się staje się posłuszeństwem. Jeśli przedtem zastanawiał się nad swymi własnymi możliwościami,
to teraz wie,
co powinienem czynić jako sprawiedliwy. 

Także ostatni fragment opowiadania Mateusza o dzieciństwie znowu kończy się cytatem o spełnieniu, które ma ukazać sens całego wydarzenia. Postać świętego Józefa ukazuje się tu ponownie w całej swej wielkości. Dwa razy otrzymuje polecenie
we śnie i za każdym razem widzimy go znowu jako słuchającego, umiejącego rozróżniać, jako posłusznego,
a jednocześnie stanowczego i działającego z rozwagą.
(Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo)