IV dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Dusza Maryi – święty Przybytek dla ludu Bożego Wj 26-27.

Maryja została wybrana jako niepokalana, obleczona łaską jak słońcem, z rękami namaszczonymi mocą Boga, aby rozlewać łaski ze względu na przewidziane zasługi Boskiej Ofiary, Słowa Bożego, które stało się człowiekiem jej Synem za sprawą Ducha Świętego. Figurą tego był ołtarz kadzenia, który polecił zbudować Bóg.

Modlitwa Maryi, pełna namaszczenia jak święty olej i różnorodna jak składniki kadzidła, które paliło się na ołtarzu kadzenia sprowadziła na ziemię Odkupiciela i sprowadza do ludzi miłosierdzie Boga. Jezus jest ofiarą całopalną, która składa się
na ołtarzu eucharystycznym; Maryja przez swoją modlitwę jest ołtarzem z najwonniejszymi kadzidłami spalonymi przed Panem za biedną grzeszną ludzkość, jęczącą i płaczącą na tym łez padole. Twoja modlitwa, o Maryjo, jest bogactwem Kościoła; Twoja modlitwa, o Maryjo jest jak kadzidło o miłej woni, wynagradza wszelkie słabości naszej duszy. Jak zapach kwiatu rozprasza odór naszej słabości, jak mirra z drzewa łagodzi nasze boleści, jak oliwa z oliwek zalewa nasze rany.

(fragmenty z książki ks. Dolindo Ruotolo, Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza.)