III Dzień nowenny do św. Józefa.

CZŁOWIEK ROZEZNANIA

Do Maryi Anioł przychodzi, Józefowi natomiast tylko ukazuje się we śnie – jednak we śnie, który jest rzeczywistością
i tą rzeczywistość objawia. Raz jeszcze ukazuje się nam istotny rys postaci Józefa: jego wrażliwość na sprawy Boże i zdolność rozróżniania. Orędzie Boże może przyjść w taki sposób tylko do człowieka obdarzonego wewnętrzną czujnością na rzeczy Boże, wrażliwością na Boga i Jego i drogi. Zdolność rozróżniania jest konieczna, żeby poznać, czy był to tylko sen, czy też naprawdę przyszedł do niego posłaniec od Boga i mówił do niego.

Przekazane mu orędzie wiary jest wstrząsające i wymaga nadzwyczaj odważnej wiary. Możemy więc wyobrażać sobie,
jaką wewnętrzną walkę prowadzi z tym niesłychanym orędziem otrzymanym we śnie. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo)