III dzień nowenny do Ducha Świętego – Ożywiona pustynia.

Dobry Bóg dla nas konfrontujących się z pustynnymi i usychającymi przestrzeniami naszego życia, rysuje piękny i pełen nadziei obraz. Bóg chce rozlewać wody Ducha  po spragnionej glebie,  zdroje po wyschniętej ziemi (Iz 44,3a), naszych serc,
aby mogły się rozweselić i rozkwitnąć. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód (Iz 35 1,7)

Podobnie [jak woda] Duch Święty: jeden i taki sam, niepodzielny, rozdziela łaski każdemu tak, jak chce. Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy przez pokutę stanie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch Święty działa w różny sposób z woli Boga i w imię Chrystusa – pisał w swojej katechezie o Duchu Świętym św. Cyryl Jerozolimski.