II Dzień nowenny do św. Józefa.

CZŁOWIEK MODLITWY

Dom w Nazarecie jest szkołą modlitwy, gdzie uczy się słuchania, rozważania i wnikania w głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, czerpiąc przykład z Maryi, Józefa i Jezusa.

Zdolność Maryi, by żyć oglądaniem Boga jest, by tak rzec, zaraźliwa. Pierwszym, który tego doświadczył, był św. Józef.
Jego pokorna i szczera miłość do swej obiecanej oblubienicy i decyzja, by zjednoczyć swoje życie z życiem Maryi pociągnęła
i wprowadziła także jego, który był już człowiekiem sprawiedliwym, w szczególną zażyłość z Bogiem.
Z Maryją bowiem,
a następnie przede wszystkim z Jezusem, rozpoczyna on nowy sposób więzi z Bogiem, przyjęcia Go w swym życiu,
wejścia w Jego plan zbawienia, pełniąc Jego wolę.
Ufnie idąc za wskazaniem Anioła: Nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki
, zabrał Maryję do siebie i dzielił z Nią swoje życie; naprawdę dał całego siebie Maryi i Jezusowi,
to zaś doprowadziło go do doskonałej odpowiedzi na otrzymane powołanie. (Benedykt XVI, katechezy o modlitwie)