I poślubię Cię sobie…

„I poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. ” Oz 2,21

Tak na swoim profesyjnym obrazku napisała nasza Siostra Natalii Carmen od Matki Miłosierdzia, dzieląc się tajemnicą swojej
I Profesji. Upłynęło już kilka dni od tej radości, która teraz trwa w ukryciu jej serca i rozciąga się na każdą chwilę, czyniąc codzienność poświęconą  i konsekrowaną Jezusowi w bliskości Maryi.

Uroczystość była piękna, a dzień wypełnił się znakami delikatnej miłości Jezusa. Eucharystii przewodniczył Nasz Ojciec Prowincjał Jan Malicki wraz z Naszym Ojcem Delegatem Wojciechem Ciakiem i pięcioma kapłanami. Przybyła także najbliższa Rodzina naszej Siostry, wspólnota neokatechumenalna z Bydgoszczy, w której s. Natalia wzrastała w wierze oraz nasi Wierni Parafianie
i Przyjaciele Domu. Nie mogło zabraknąć Najważniejszej Solenizantki tego dnia – Maryi! Obyśmy byli jak najpiękniejszym prezentem dla tak dobrej Mamy.

Radość naszej Siostry, oddającej siebie w ręce Boga i wspólnoty i ufającego – pomimo doświadczania własnej kruchości – udzieliło się zebranym… i choć nie wszystko widoczne jest dla oczu, z pewnością płodne było dla całego Kościoła i świata.
A że jest to dopiero początek nowego etapu drogi, polecamy s. Natalię Waszej modlitwie, aby rzeczywiście była najlepszym ziarnem, pobłogosławionym przez Maryję, które wyda obfity plon świętości.