I dzień nowenny do św. N. Matki Teresy od Jezusa.

Dzisiaj rozpoczynamy czas przygotowania do uroczystości św. N. Matki Teresy od Jezusa. W tym roku niech towarzyszą
nam słowa o modlitwie Ojcze nasz i pozwolą odkryć dobroć Ojca w naszym życiu i Jego otwarte na nas serce.

OJCZE NASZ…

Och, Synu Boży i Panie mój! Jakże wiele dajesz za jednym razem w tym pierwszym słowie! Nie dość, już, że upokarzasz się
w tak najwyższym stopniu, gdy łączysz się z nami w tym proszeniu i stajesz się bratem czegoś tak przyziemnego i nędznego, to jeszcze obdarowujesz nas w imię Twojego Ojca wszystkim tym, co można dać, wszak chcesz, aby uważał nas za swoje dzieci? Gdyż Twoje słowo nie możesz zawieść. Wydaje się, że obligujesz Go do wypełnienia go, skoro będąc Ojcem, będzie musiał ścierpieć zranienia
z naszej strony, bez względu na to, jak ciężkie by one były. Jeśli powracamy do Niego, jak syn marnotrawny, będzie musiał nam przebaczyć, będzie musiał pocieszyć nas w naszych trudach, będzie musiał nas wyżywić, jak zobowiązany jest czynić to taki Ojciec, który z pewnością okaże się lepszy niż wszyscy ojcowie tej ziemi, ponieważ w Nim nie może być niczego innego, jak tylko w pełni spełnione dobro.

Dobrego Ojca macie, którego daje wam dobry Jezus.