I Dzień nowenny do św. Józefa.

ZAPROSZENIE DO ROZMOWY

Dziś w naszej wspólnocie rozpoczynamy dziewięciodniową wędrówkę ze świętym Józefem przed jego Uroczystością.
W swojej katechezie w 2005 roku przygotowującej do Bożego Narodzenia, Benedykt XVI przypomniał postać tego świętego, zachęcając: jest rzeczą wysoce stosowną nawiązać swego rodzaju duchową rozmowę ze świętym Józefem, aby pomógł on nam przeżywać w pełni tę wielką tajemnicę wiary.

Jak co roku Uroczystość św. Józefa przypada w Wielkim Poście, okresie przygotowującym do Paschy. Sam ten fakt wskazuje nam św. Józefa jako człowieka paschalnego. Bóg w naszej paschalnej drodze przechodzenia ze śmierci do życia dał nam niezwykłego Przewodnika, z którym możemy nawiązać swego rodzaju duchową rozmowę, aby pomógł on nam przeżywać w pełni tę wielką tajemnicę wiary.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DROGICH PARAFIAN, NASZYCH PRZYJACIÓŁ I GOŚCI

NA NOWENNĘ DO ŚW JÓZEFA – PO MSZY ŚW. O GODZ. 7.30

NA EUCHARYSTIĘ W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA – 19 MARCA O GODZINIE 7.30.