I Dzień Nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓREGO POTRZEBUJEMY

„Jeśli Kościół nie otrzymuje tego ognia (Ducha Świętego) lub nie pozwala, aby wszedł do jego wnętrza, to staje się Kościołem zimnym lub tylko letnim, niezdolnym do dawania życia, bo budują go chrześcijanie zimni lub letni. Warto, byśmy poświęcili dziś pięć minut i aby każdy z nas zadał sobie pytanie: jak to jest z moim sercem, czy jest ono zimne, czy też letnie,
czy też może zdolne, by przyjąć ten ogień? Poświęćmy na to pięć minut. Dobrze to zrobi nam wszystkim.
”(papież Franciszek)

Dziś rozpoczynamy szczególny czas wołania o Ducha, o Ducha dla naszych serc, naszych Rodzin, naszych wspólnot, dla całego Kościoła, abyśmy byli żywi, gorący, rozpaleni. Jak zapewniał nas Benedykt XVI: „Duch nadal działa z mocą w Kościele,
a Jego działanie wydaje obfite owoce, jeśli jesteśmy skłonni otworzyć się na Jego odnawiającą moc. Dlatego ważne,
aby każdy z nas Go poznał, nawiązał z Nim relację i poddał się Jego przewodnictwu.”