Gdzie Jeden tam Trzech

„O duszo moja, rozważaj tę wielką rozkosz miłości, jaką ma Ojciec, poznając swego Syna i Syn, swego Ojca, i zapał święty, z jakim Duch Święty z Ojcem i z Synem się jednoczy! Żadna z trzech Osób nie może się odłączyć od tej miłości i od tego poznania, bo wszystkie trzy jedną są naturą. Przedwiecznie te trzy Boskie Osoby wzajemnie siebie miłują, wzajemną i wspólną cieszą się rozkoszą.” WDB 7, 2

„Czy mógłby kto miłować Ojca, nie miłując zarazem Syna i Ducha Świętego? Nie, bo kto przyjemny jest jednej z trzech Osób, przyjemny jest wszystkim trzem (…) Czy może Ojciec być bez Syna i bez Ducha Świętego? Nie, bo jedna jest istność Boża, i gdzie jest jedna Osoba, tam są wszystkie trzy i rozdzielone być nie mogą.” Sd 33,3  

„Nawiązujcie relacje z Nim jako z Ojcem, i jako z Bratem, i jako z wielmożnym Panem, i jako z Oblubieńcem; raz w takiej formie, raz w innej, gdyż On wskaże wam, co macie czynić, aby Go zadowolić.” Dd 28,3

Zachęta św. Teresy skierowana także do nas, dotyczy swobody w zwracaniu się do Boga na modlitwie. Wolność jaką proponuje nam Święta Matka wynika najpierw z jej osobistego doświadczenia Boga, który jest jej Ojcem, Panem, Bratem i Oblubieńcem. Chociaż na pierwszy rzut oka relacje te się wykluczają, jednak doświadczenie miłości Boga łączy je wszystkie w sobie. Gdzie Ojciec, tam Syn i Duch św. Święta zachęca nas abyśmy modląc się, wyszli ze sztywnych ram, a otworzyli się na spotkanie z Bogiem, który ciągle przychodzi do nas w inny sposób niż się tego spodziewamy.

Święta Tereso od Jezusa, uproś nam łaskę odważnego wchodzenia w „nowe”, które jest w Bogu.