Dzień VII – Ewangelia – w niej znajduję wszystko.

Teresa według słów św. Jana Pawła II jest kobietą, która w Ewangelii potrafiła odnaleźć ukryte bogactwa, okazując przy tym typową dla geniuszu kobiecego konkretność oraz umiejętność odpowiedzenia na nie językiem życia i mądrości. Wyróżnia się uniwersalnością wśród rzeszy świętych kobiet, które promieniują mądrością Ewangelii. (…) Głównym źródłem doświadczenia duchowego i nauczania Teresy jest słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. W jej pismach naliczyć można ponad tysiąc cytatów biblijnych: ponad czterysta ze Starego i ponad sześćset z Nowego Testamentu. Teresa sprawiła, że w naszej epoce Ewangelia znów zajaśniała pełnym blaskiem.

Ona sama wyznaje swoje żarliwe umiłowanie Słowa Bożego: Na modlitwie myślnej nade wszystko pomocą Ewangelia;
w niej to znajduję wszystko, co jest mi potrzebne dla mojej biednej duszyczki i odkrywam coraz to nowe światła i ukryte znaczenia
.
I jeszcze: wszystko staje się jasne, jedno słowo otwiera przed duszą horyzonty nieskończone, doskonałość wydaje mi się łatwa;
widzę, że wystarczy uznać swą nicość i oddać się jak dziecko w ręce dobrego Boga